Müzikte Temel Kavramlar

The Hunger Site


Müzikte 7 nota vardır.Bunlar sırasıyla ;

Do         Re        Mi         Fa         Sol         La           Si

 C          D         E           F           G            A            B

ve bu notalara yukarıda görüldüğü gibi alfabenin bazı harfleri karşılık gelir.Notaların isimlendirilmesinin tarihsel serüvenini müzik tarihi kaynaklarından öğrenebilirsiniz.

DİZEK ( Porte )
   Müzikte notalar dizek (porte de denir) üzerine yazılır. Dizek, birbirine paralel beş çizgi ve bu çizgilerin arasındaki dört aralıktan oluşur.
 
Sol Anahtarı

  
   Notalar dizeğin başına konulan anahtara göre okunur ve çalınırlar. Keman için sol anahtarı kullanılır. Sol anahtarı alttan ikinci çizgiden başlanarak çizilir ve o çizgideki notaya da sol denir. Diğer notalar sırasıyla onu takip ederler.
 
Fa Anahtarı

   

   Fa anahtarı bas anahtarı olarak da adlandırılır ve çello, kontrabass, fagot gibi bas sesli enstrumanlarda kullanılır. Dizeğin üstten ikinci çizgisinden başlanarak çizilir ve o çizgi iki nokta arasına alınır. O çigideki notaya fa adı verilir. Diğer notalar da yukarıya ve aşağıya doğru bu fa notasına göre isimlendirilir.

 
Do Anahtarı

 
   Alto anahtarı olarak da bilinir. Viyola(alto) çalanlar bu anahtarı kullanırlar. B harfine benzer ve yarım daireleri üçüncü çizgiyi aralarına alırlar. Bu üçüncü çizgiye yazılan notaya do denir.

Notaların Yazılması
 


   Notalar dizek çizgilerinin üzerine ve çizgilerin arasındaki boşluklara yazılır. Çizgilere yazılan notalar aşağıdan yukarıya doğru sırasıyla şöyledir:

      mi sol si re fa


Boşluklara yazılan notalar ise şunlardır:

      fa la do mi


   Dizeğin altına ve üstüne eklenen ek çizgilere de notalar yazılmaktadır. 

        re do si la sol      sol la  si  do


   Notaların sol anahtarında dizek üzerine yazılışını görelim:

                                                  si do  re mi fa  sol  la si

     
       sol  la  si  do re  mi fa  sol la